Ársreikningur 2007

Reikningar 2007

Rekstrarreikningur 1. janúar til 31. desember 2007
2007 2006
Krónur Krónur
Rekstrartekjur
Félagsgjöld 139.000 137.250
Innborgað /v.kaffiveitinga 42.495 140.040
Seld merki 84.000 0
Ríkissjóður styrkur 800.000 700.000
Styrkir og tónleikar Faðmur 617.000 0
Styrkir og áheit 2.978.130 3.472.000
4.660.625 4.449.290
Rekstrargjöld
Húsaleiga 343.723 56.156
Umsjón með heimasíðu 288.000 288.000
Sími og tölvukostnaður 160.672 198.493
Keyptur búnaður 581.858 0
Frímerki, gíróseðlar o.þh. 29.707 41.100
Ritföng o.fl. 168.816 101.326
Styrkir v.teymisvinnu 0 50.000
Aðkeypt þjónusta 543.295 0
Fundakostnaður 185.277 145.998
Auglýsingar 309.475 364.018
Skemmtiferð 79.000 83.500
Ferðakostnaður 104.210 0
Málþing 0 148.023
Styrkir 193.600 0
Styrkir frá Faðmi 80.000 0
Aðildargjöld Sjálfsbjörg 43.250 0
Greitt fyrir sjónvarpsefni 0 40.000
Gjafir 21.920 4.000
3.132.803 1.520.614
Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði 1.527.822 2.928.676
Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur 660.396 259.418
Fjárm.tsk. -66.035 -25.938
Innnheimtukostn og vaxtagjöld -58.708 -38.988
535.653 194.492
Hagnaður ársins 2.063.475 3.123.168
Heilaheill
Efnahagsreikningur pr. 31. des. 2007
2007 2006
Krónur Krónur
Eignir
Byr nr. 404 50.409 88.162
Byr nr. 552138 1.276.830 987.005
Sparisjóður vélstjóra nr. 554201 0 394.987
Glitnir nr. 104007 743.979 612.060
Landsbankinn nr. 380120 764.191 0
Landsbankinn. nr. 380110 274.294 0
Landsbankinn nr. 777141 34.695 0
Landsbankinn nr. 290900 Faðmur 616.018 35.478
Landsbankinn nr. 630029 Faðmur 696.870 0
Landsbankinn nr. 375634 Faðmur 2.098.970 2.178.171
6.556.256 4.295.863
Skuldir og eigið fé
Eigið fé:
Staða 1. janúar 2007 4.295.863 1.172.695
Hagnaður ársins 2.063.475 3.123.168
6.359.338 4.295.863
Skuldir 196.918 0
Skuldir og eigið fé 6.556.256 4.295.863
Ársreikning þennan hefi ég gert eftir framlögðum gögnum. Ég hefi yfirfarið bankareikninga
og eru þeir réttir.
Reykjavík 18. febrúar 2008
Endurskoðun og reikningshald
Helga Þorsteinsdóttir