Ársreikningur 2009

Fundur - Ársreikningur 2009

Rekstrarreikningur árið 2009   

2009                   2008

Skýr.     Krónur                  Krónur

Tekjur

Félagsgjöld………………………………………………….         187.000               30.000

Innborgað v/kaffiveitninga……………………………….          76.672                83.700

Seld merki…………………………………………………..            8.000                  3.000

Ríkissjóður styrkur………………………………………..        1.200.000            1.200.000

Styrkir og áheit……………………………………………..           93.721              507.636

          1.565.393               1.824.336

 

 

Húsaleiga…………………………………………………….           80.000               553.551

Umsjón með heimasíðu…………………………………..           288.080              280.800

Sími og tölvukostnaður…………………………………..            250.674              183.064

Keyptur búnaður og viðhald……………………………                 3.642               151.563

Ritföng o.fl…………………………………………………..             58.971              131.495

Aðkeypt þjónusta………………………………………….               69.720               85.333

Fundakostnaður……………………………………………             183.537              201.793

Auglýsingar………………………………………………….               54.096               58.617

Skemmtiferðir………………………………………………                99.800             129.600

Ferðakostnaður…………………………………………….                 56.820              16.625

Vátryggingar………………………………………………..                 10.294                     0

Aðildargjöld Sjálfsbjörg………………………………….                   52.500              43.500

Gjafir………………………………………………………….                      0                  3.265

Annar kostnaður…………………………………………..                   12.700               8.951

1.220.834        1.848.157

 

Rekstrarafkoma  ………………………………………….                344.559            (23.821)

 

Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur og verðbætur  ……………………………..                 364.577               426.020

Fjármagnstekjuskattur  ………………………………….                (43.160)              (42.599)

Vaxtagjöld og innheimtugjöld…………………………..                 (51.766)              (11.682)

269.651              371.739

 

Afkoma ársins  …………………………………………….                 614.210               347.918

 

Efnahagsreikningur 31. desember 2009

 

2009                    2008

Krónur                 Krónur

Eignir

Veltufjármunir

Bankainnstæður  ………………………………………….    1             4.063.740        3.538.925

4.063.740         3.538.925

 

Eignir alls  …………………………………………………..                   4.063.740        3.538.925

 

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé í ársbyrjun  ……………………………………….                    3.434.723         6.359.338

Eign Faðms færð út……………………………………….                                  0       (3.272.533)

Afkoma ársins  …………………………………………….                       614.210           347.918

4.048.933         3.434.723

Skuldir

Skammtímaskuldir…………………………………………                     14.807                  104.202

14.807                  104.202

Eigið fé og skuldir alls  …………………………………..                  4.063.740               3.538.925

 

Skýringar

2009                      2008

Krónur                 Krónur

1. Bankabækur

Byr 26-404                                                                             127.705                 40.116

Byr 15-552136                                                                        341.636                679.322

Glitnir 14-104007                                                                  1.040.122                932.629

Landsbanki nr. 15-380120                                                      1.788.041             1.196.090

Landsbanki nr. 15-380110                                                         702.551               642.205

Landsbanki nr. 26-777141                                                           63.685                 48.563

4.063.740             3.538.925