Ársreikningur 2010

Reikningar  HEILAHEILLA OG FAÐMS

Reikningar  HEILAHEILLA

Reikningar  FAÐMS

 

Rekstrarreikningur árið 2010
2010 2009
Skýr. Krónur Krónur
Tekjur
Félagsgjöld…………………………………………………. 208.000 187.000
  Innborgað v/kaffiveitninga………………………………. 59.494 76.672
Seld merki………………………………………………….. 0 8.000
Ríkissjóður styrkur……………………………………….. 1.000.000 1.200.000
Styrkir og áheit……………………………………………..   2.417.742 93.721
3.685.236 1.565.393
Gjöld
Húsaleiga……………………………………………………. 34.240 80.000
Umsjón með heimasíðu………………………………….. 288.080 288.080
Sími og tölvukostnaður………………………………….. 660.402 250.674
Keyptur búnaður og viðhald…………………………… 110.787 3.642
Ritföng, prentun o.fl………………………………………. 144.519 58.971
Aðkeypt þjónusta…………………………………………. 109.025 69.720
Aðkeypt þjónusta Öflun ehf……………………………. 635.070 0
Fundakostnaður…………………………………………… 219.272 183.537
Auglýsingar…………………………………………………. 115.545 54.096
Skemmtiferðir……………………………………………… 165.500 99.800
Ferðakostnaður……………………………………………. 210.696 56.820
Vátryggingar……………………………………………….. 5.718 10.294
Aðildargjöld Sjálfsbjörg…………………………………. 58.800 52.500
Gjafir………………………………………………………….   100.000 0
Annar kostnaður………………………………………….. 9.400 12.700
2.867.054 1.220.834
Rekstrarafkoma  ………………………………………….   818.182 344.559
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur  ……………………………..   222.062 364.577
Fjármagnstekjuskattur  ………………………………….   (39.968) (43.160)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld………………………….. (166.350) (51.766)
15.744 269.651
Afkoma ársins  …………………………………………….   833.926 614.210
Efnahagsreikningur 31. desember 2010
       
    2010 2009
Krónur Krónur
Eignir
Veltufjármunir
Bankainnstæður  …………………………………………. 1 4.607.031 4.063.740
Fyrirframgreitt……………………………………………… 56.565 0
  Óinnheimtur ferðakostnaður……………………………. 255.605 0
4.919.201 4.063.740
Eignir alls  …………………………………………………..   4.919.201 4.063.740
Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun  ………………………………………. 4.048.933 3.434.723
Afkoma ársins  …………………………………………….   833.926 614.210
4.882.859 4.048.933
Skuldir
Skammtímaskuldir…………………………………………   36.342 14.807
36.342 14.807
Eigið fé og skuldir alls  ………………………………….. 4.919.201 4.063.740
Skýringar
2010   2009
Krónur Krónur
1. Bankabækur
Byr 26-404 60.081 127.705
Byr 15-552136 285.223 341.636
Byr 15-555858 319.142 0
Íslandsbanki 14-104007 1.266.151 1.040.122
Landsbanki nr. 15-380120 1.860.903 1.788.041
Landsbanki nr. 15-380110 728.860 702.551
Landsbanki nr. 26-777141 86.671 63.685
4.607.031 4.063.740