Ársreikningur 2011

 Rekstrarreikningur árið 2011

Tekjur   2011 2010
Krónur Krónur
Félagsgjöld………………………………………………….   202.000 208.000
Innborgað v/kaffiveitninga………………………………. 94.061 59.494
Seld merki………………………………………………….. 19.000     0
Ríkissjóður styrkur………………………………………..   200.000 1.000.000
Styrkir og áheit……………………………………………..   3.374.118   2.417.742
 3.889.179  3.685.236
Gjöld    
Húsaleiga……………………………………………………. 87.374 34.240
Umsjón með heimasíðu………………………………….. 576.000 288.080
Sími og tölvukostnaður………………………………….. 570.337 660.402
Keyptur búnaður og viðhald…………………………… 21.206 110.787
Ritföng, prentun o.fl………………………………………. 905.079 144.519
Aðkeypt þjónusta…………………………………………. 91.644    109.025
Aðkeypt þjónusta Öflun ehf……………………………. 527.012 635.070
Fundakostnaður…………………………………………… 571.809 219.272
Auglýsingar…………………………………………………. 554.181 115.545
Skemmtiferðir……………………………………………… 101.651 165.500
Ferðakostnaður……………………………………………. 649.529 210.696
Vátryggingar………………………………………………..      6.003 5.718
Aðildargjöld Sjálfsbjörg………………………………….   17.488 58.800
Gjafir…………………………………………………………. 39.987     100.000
Annar kostnaður………………………………………….. 14.530 9.400
        4.733.830       2.867.054
Rekstrarafkoma  ………………………………………….       (844.651)        818.182
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur  ……………………………..     106.568 222.062
Fjármagnstekjuskattur  …………………………………. (21.305)   (39.968)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld…………………………..         (46.331)     (166.350)
          38.932          15.744
Afkoma ársins  …………………………………………….       (805.719)        833.926

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

           2011            2010
 Krónur  Krónur
Eignir
Veltufjármunir 
Bankainnstæður………………………………………………. 4.151.978 4.607.031
Fyrirframgreitt……………………………………………… 0 56.565
Óinnheimtur ferðakostnaður……………………………. 1          0 255.605
 4.151.978 4.919.201
Eignir alls  ………………………………………………….. 4.151.978 4.919.201
Skuldir og eigið fé
Eigið fé 
Eigið fé í ársbyrjun  ………………………………………. 4.882.859 4.048.933
Afkoma ársins  …………………………………………….    (805.719)   833.926
4.077.140 4.882.859
Skuldir
Visa…………………………………………………………… 49.898 0
Skammtímaskuldir………………………………………… 24.940 36.342
74.838 36.342
Eigið fé og skuldir alls  ………………………………….. 4.151.978 4.919.201

 

 

2011 2010
Krónur Krónur 
Bankabækur
Byr 26-404 314.650 60.081
Byr 15-552136 302.086 285.223
Byr 15-555858 98.184 319.142
Byr 05-765500 177.935 0
Byr 05-765000 152.793 0
Íslandsbanki 14-104007   1.754.479 1.266.151
Landsbanki nr. 15-380120 320.245 1.860.903
Landsbanki nr. 15-380110    736.513     728.860
Landsbanki nr. 26-777141 95.093 86.671
 4.151.978  4.607.031