Ársreikningur 2013

 

Efnisyfirlit
Bls.
Staðfesting stjórnar 2
Áritun 3
Rekstrarreikningur 4
Efnahagsreikningur 5
Skýringar 6
Staðfesting stjórnar
Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2013 með áritun sinni.
Reykjavík, 1. febrúar 2014
Áritun
Ársreikning þennan hefi ég gert eftir framanlögðum gögnum. Ég hef yfirfarið bankareiknga
og eru þeir réttir.
Reykjavík, 1. febrúar 2014
Endurskoðun og reikningshald
______________________________
Helga Þorsteinsdóttir
Áritun skoðunarmanna
Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn
fyrir árið 2013 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert.
Reykjavík, 1. febrúar 2014
 
Rekstrarreikningur árið 2013
 
 
  2013 2012
Skýr. Krónur Krónur
Tekjur
Félagsgjöld 259.000 247.000
Innborgað v/kaffiveitninga 73.271 54.442 4451 146.161
Ríkissjóður styrkur 0 1.500.000
Styrkir og áheit 226.936 514.124 Kaffiv -73.271
559.207 2.315.566 Laugasrdagsf 219.432
146.161
Gjöld
Húsaleiga 217.068 269.845
Umsjón með heimasíðu 0 576.000
Sími og tölvukostnaður 404.430 353.540 4410 180.994
Keyptur búnaður og viðhald 140.950 621.622 4470 223.436
Ritföng, prentun o.fl. 353.577 165.894 404.430
Aðkeypt þjónusta 0 28.991
Útgáfa blaðs 157.903 0
Fundakostnaður 52.520 12.897 4430 70.319
Auglýsingar 144.912 140.687 4450 268.224
Skemmtiferðir 146.810 34.150 4460 15.034
Laugardagsfundir 219.432 693.520 353.577
Slagdagur 0 412.183
Ferðakostnaður 153.692 400.019
Innrömmun 141.730 0 4530 81.028
Aðildargjöld SAFE 50.227 17.306 4330 104.849
Gjafir og styrkir 9.000 0 4380 18.042
Annar kostnaður 12.374 17.700 aðildargj -50.227
2.204.625 3.744.354 153.692
Rekstrarafkoma (1.645.418) (1.428.788)
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur 67.480 108.013
Fjármagnstekjuskattur (12.898) (21.436)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld (90.111) (60.149)
(35.529) 26.428
Afkoma ársins (1.680.947) (1.402.360)
Efnahagsreikningur 31. desember 2013
 
 
  2013 2012
  Krónur Krónur
Eignir
 
Veltufjármunir
Bankainnstæður 1 1.004.535 2.726.099
1.004.535 2.726.099
Eignir alls 1.004.535 2.726.099
Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun 2.674.780 4.077.140
Afkoma ársins (1.680.947) (1.402.360)
993.833 2.674.780
Skuldir
Visa 10.702 51.319
10.702 51.319
Eigið fé og skuldir alls 1.004.535 2.726.099
Skýringar
         
         
2013 2012
Krónur Krónur
1. Bankabækur
Íslandsbanki 26-404 653.529 540.318
Íslandsbanki 15-552136 3.628 15.093
Íslandsbanki 15-555858 412 12.351
Íslandsbanki 05-765500 3 1.240
Íslandsbanki 05-765000 3 1.002
Íslandsbanki 14-104007 40.767 1.981.409
Landsbanki nr. 15-380120 25.918 25.439
Landsbanki nr. 15-380110 41.773 41.001
Landsbanki nr. 26-777141 120.822 108.246
Arionbanki nr. 26-6194 117.680 0
1.004.535 2.726.099