Ársreikningur 2016

 

Efnisyfirlit
Og skýringar 6
Rekstrarreikningur árið 2016
 
  2016 2015
Skýr. Krónur Krónur
Tekjur
Ríkissjóður styrkur 100.000 830.000
Ríkissjóður styrkur vegna apps 2.625.000
Öryrkjabandalagið 4.544.923 3.758.973
Styrktarlínur – Slagorð 2.579.000 2.896.500
Ýmsar tekjur 1 396.921 192.141
10.245.844 7.677.614
Gjöld
Húsaleiga 559.783 509.221
Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds 2 2.582.698 1.606.339
Sími og tölvukostnaður 326.503 287.698
Kostnaður vegna fjáröflunar 1.067.721 1.154.312
Burðakostnaður 127.326 157.539
Útgáfa blaðs 1.173.801 1.212.050
Auglýsingar 0 35.960
Málstol 357.750 224.000
Skemmtiferðir – Vorferð 125.842 0
Veitingar á fundum 224.711 86.345
Afmælisfundur 0 178.932
App – heilaheill 3.654.726 0
Ferðakostnaður 3 549.982 526.196
Aðildargjöld SAFE 122.006 92.824
Gjafir og styrkir 200.000 100.000
Annar kostnaður 0 20.860
11.072.849 6.192.276
Rekstrarafkoma (827.005) 1.485.338
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur 65.032 26.433
Fjármagnstekjuskattur (13.004) (5.285)
52.028 21.148
Afkoma ársins (774.977) 1.506.486
Efnahagsreikningur 31. desember 2016
 
  2016 2015
  Krónur Krónur
Eignir
 
Veltufjármunir
Óinnheimtir styrkir 45.000 153.000
Fyrirframgreiddur kostnaður 166.798 46.172
Bankainnstæður 4 4.223.820 3.620.473
4.435.618 3.819.645
Eignir alls 4.435.618 3.819.645
Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun 3.661.413 2.471.277
Afkoma ársins (774.977) 1.190.136
2.886.436 3.661.413
Skuldir
Ógreiddir reikningar 1.471.269 1.101
Visa 77.913 157.131
1.549.182 158.232
Eigið fé og skuldir alls 4.435.618 3.819.645
Skýringar
2016 2015
Krónur Krónur
1. Ýmsar tekjur
Félagsgjöld 264.000 16.000
Reykjavíkurmaraþon 122.921 104.441
Styrkir og áheit 10.000 71.700
396.921 192.141
2. Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds
Greiðslur vegna heimasíðu og þjónustu 1.825.418 1.198.700
Bensíngreiðslur 170.500 102.467
Stöðumælar 18.086 15.784
Keyptur búnaður og viðhald 336.313 114.054
Jólafundur fyrir stjórn og maka 0 146.300
Ritföng, prentun o.fl. 316.350
Aðkeypt þjónusta 56.000 0
Þjónustugjöld banka og annar kostnaður 176.381 29.034
2.582.698 1.922.689
3. Ferðakostnaður
Fundur vegna AFASI 416.160 333.542
Stjórnarfundur SAFE og annar ferðakostnaður 437.302 761.388
Endurgreiddur kostnaður vegna ferða (303.480) (568.734)
549.982 526.196
4. Bankabækur
Íslandsbanki 26-404 1.011.062 3.041.554
Íslandsbanki 15-552136 810.072 6.901
Íslandsbanki 15-555858. 765500, 765000 25.988 15.518
Íslandsbanki 14-104007 12.526 1.191
Arionbanki nr. 26-6194 2.364.172 555.309
4.223.820 3.620.473