Hugarfar

26.08.2007 – Hugarfar – Ákominn heilaskaði

Markmið félagsins er að stuðla að og styrkja samvinnu og samstarf fólks með ákominn heilaskaða, aðstandendum þeirra og fagfólks; að vinna að því að heilaskaðaðir og aðstandendur þeirra fái viðeigandi aðstoð og leiðbeiningar, frá opinberum aðilum, félagslega sem og annan viðeigandi stuðning; að vinna að því að heilaskaðaðir fái alla þá meðhöndlun og endurhæfingu sem þeir þurfa hver fyrir sig; að vinna að upplýsingagjöf varðandi ákominn heilaskaða m.a. til heilaskaðaðra, aðstandenda og opinberra aðila; að vinna að því að á einum stað sé hægt að fá vitneskju um:

a. ákominn heilaskaða

b. þær hindranir og fylgikvillum sem fylgja ákomnum heilaskaða

c. meðferðar og endurhæfingarúrræði

d. hjálpartæki

e. stuðningsstofnanir

7. að vinna að úrræðum í húsnæðis- og atvinnumálum.

8. að styðja og hvetja til rannsókna á heilaskaða, og vera í góðri samvinnu við “fagráð um heilaskaða” og annað fagfólk.

9. að taka þátt í samstarfi á breiðum grundvelli um þessi málefni bæði innanlands sem erlendis

10. að vera í gagnvirku samstarfi við Fagráð um heilaskaða um ofangreind atriði.

11. að ímynd félagsins endurspegli faglegt starf, virðingu og víðsýni.

Viðtal við Dís Gylfsdóttur

Heimasíða félagsins er hér.