Møde i Nordisk afasiråd 9.-10. april 2019 i Helsinki

Statusrapport fra Heilaheill i Island

Heilaheill er en frivillig forening i Island, hvis formål er at hjælpe personer med erhvervet hjerneskade. Foreningensmedlemmer er personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Forneingens arbejde bliver lavet i samarbejde med specialister indenfor senhjerneskadeområdet. I dag repræsenterer vi begge grupper, specialister og borgere med hjerneskade.

Det sidste år har Heilaheill haft fokus på forskellige indsatsområder.

•  Heilaheill har haft tæt samarbejde med det offentlige, hvor formålet har været at evaluere den måde personer bliver behandlet på når de får hjerneskade. Vi har haft fokus på initiativer som er med til at forkorte den tid fra skaden sker, til personen er på hospitalet. Der har ligeledes været fokus på forbedret behandling. Vi har for nyligt lavet en app, som hjælper mennesker både at genkende hjerneskade og kontakte alarmcentralen. App´en kan også bruges af alarmcentralen for at kunne finde frem til borgeren. De sidste måneder har vi været rundt omkring i landet for at undervise i brugen af app´en. I denne forbindelse har vi også benyttet os af lejligheden og informeret om risikofaktorer for hjerneskade, som f.eks. stress, og opfordret til at mennesker tager kontakt til deres læge, hvis de har mistanke om at de kunne være i risikogruppe for at få hjerneskade.
•  I tidens løb har vi haft fokus på afasi, ved bl.a. at lave informationfoldere, organisere gruppeforløb med logopæder, m.m. Lige nu arbejder vi på at få samtalegruppe op at køre i samarbejde med logopæder. Idéen er at der laves et kontinuum, så borgeren har et sted at tage hen når behandling på rehabiliteringscentrene stopper. På den måde kan vi holde fast i de ramte, så de ikke forsvinder og glemmes. Således kan vi også vedligeholde og bygge videre på den udvikling der må have været sket i rehabiliteringsforløbet.

Heilaheill har en hjemmeside, www.heilaheill.is, som løbende bliver opdateret med nyheder og informationer.

På vegne af Heilaheill,

Baldur Benedikt Ermenrekur Kristjánsson og Addý Guðjóns Kristinsdóttir